Kiberbiztonság mint a haderőfejlesztés kiemelt területe: a decentralizáció és a blokklánc-technológia lehetőségei a kibertérben

Honvédségi Szemle 2020/3., p3–17

Absztrakt

A 21. század haderőfejlesztési stratégiáit meghatározza az organikusan fejlődő, digitális technológiai forradalom. A kiberbiztonságról már nem új fogalomként beszélünk, mert a katonai műszaki tudományok és az informatikai tudományok alaptémájává vált. A hálózatokon új technológiák születnek, amelyek digitális forradalmi csomópontokként viselkedve iparágak sokaságát írják újra. A mesterséges intelligencia, a gépi tanulás és gépi látás gyakran használt szakkifejezések, de a bennük rejlő lehetőségek kiaknázásához az elosztottfőkönyv-technológia és a blokklánc-technológia még feltáratlan. A blokkláncalapú megoldások felhasználási területei szerteágazó, eddig nem ismert tudományos kérdéseket vetnek fel. Katonai felhasználás tekintetében a haderőfejlesztés rákényszerül arra, hogy a hibrid hadviselésre sokkal nagyobb hangsúlyt fektessen, a kutatás-fejlesztésre pedig nagyobb anyagi forrást biztosítson. A blokklánc-technológia lehetővé teszi katonai céllal létrehozott, önkéntes, elosztott hálózatok kriptográfiai eljárással történő együttes fellépését, központi és állami ellenőrzés nélkül. A most zajló digitális paradigmaváltás a decentralizáció, a blokklánc-technológia, a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia keresztezéséből indul ki.

Kulcsszavak: mesterséges intelligencia, gépi tanulás, gépi látás, elosztott főkönyv, blokklánc-technológia

Huszár Viktor, a Teqball Kft. ügyvezető igazgatója, az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola doktorandusza

Folyóirat: Hungarian Defence Review 148 (3), 3-17

Forrás

.PDF